O nas

ZDRUŽIMO POŠTENE, ODLOČNE IN ODGOVORNE LJUDI SLOVENIJE ZA NOVO- PRAVIČNEJŠO DRUŽBENO UREDITEV

A) PREDSTAVITEV ORGANIZACIJE IN NAMENA ZDRUŽENIH …

Dobrodošli spoštovane sodržavljanke in sodržavljani !

ZDRUŽENI ZA PRAVIČNO IN SOLIDARNO SLOVENIJO – ZA NOVO DRUŽBENO UREDITEV (krajše: ZDRUŽENI) smo organizacija – zainteresirane civilne družbe (CD) oz. nestrankarskih ljudi. Zainteresirani smo jo ustanovili 16.5.2011 v Ljubljani in istega dne tudi sprejeli Programske zahteve oz. Program ZDRUŽENIH.

Ustanovljen je bil 5 članski Koordinacijski odbor (KO) Združenih, ki usklajuje delovanje Združenih. Sestavlja ga po en aktivist iz vsake od petih civilnih skupin in sicer iz: Gibanja za pravično in solidarno Slovenijo Ljubljana (prej Gibanja za ekosocialno Slovenijo Ljubljana), Gibanja za dostojno delo in socialno družbo Ljubljana, CI Tržnice ne damo Ljubljana, Delavsko-socialne CI Novo Mesto, CI za novo družbeno ureditev Slovenije Postojna. Imenovana je bila tudi delovna skupina za pripravo nove pravičnejše družbene ureditve v RS, Delovno skupino za dialog z oblastniki RS pa imenuje KO sproti, glede na predmet pogovora.

Osnovni namen ZDRUŽENIH je z zakonitimi aktivnostmi CD skupaj z ostalimi somišljeniki oz. skupinami CD doseči čimprej z nujnimi celostnimi družbenimi spremembami, tudi na osnovi Programa ZDRUŽENIH, veliko bolj pravično družbo za veliko večino v RS.

S ciljem hitrejšega, bolj neposrednega in celostnega medsebojnega obveščanja, sodelovanja in združevanja zainteresiranih za pravične družbene spremembe v RS smo torej ZDRUŽENI ustanovili spletno stran z imenom »ZDRUŽIMO – SLOVENIJO«.

Ti dve besedi pomenita, da želimo združiti vse tiste dobronamerne, poštene, nesebične ljudi v RS, ki vse bolj razumejo kaj se je zgodilo pri nas v zadnjih 20 letih, ko so odgovorni iz raznih političnih strank našo družbo popeljali po napačni poti. Ko so torej kolo razvoja družbenih odnosov leta 1991 zavrteli nazaj v zgodovino, kar ima za posledico: vse hujšo izgubo do leta 1990 pridobljenih pravic velike večine državljanov, razpad oz. razkroj tudi osnovnih družbenih, človeških in naravnih vrednot itd. Istočasno ko velika večina vse bolj gubi delavske, socialne, pokojninske, zdravstvene, otroške, dijaške, študentske in druge pravice, pa ozke privilegirane skupine vse bolj pridobivajo (na račun večine) materialno bogastvo in druge privilegije…

Skupni dolg RS se je od 1991 povečal z cca 2.000 USA $ na prebivalca na cca 22.000 € na prebivalca v letu 2011, torej že za več kot 10 krat in še strmo raste.

Vsak delovni dan v 2010 in v 2011 se neodgovorno dolg RS povečuje s krediti oz. s prodajo obveznic za novih cca 10 milijonov €, v breme tudi naših otrok in vnukov, na žalost najbolj za nadaljevanje te izgubljene napačne poti RS in vse bolj neupravičeno za tuje interese (Grčija, Irska, Portugalska…) oz. za reševanje tujih bank.

Oblastniki ne razumejo, kaj so storili našim državljanom v zadnjih 20 letih in že dolgo več ne zastopajo najprej interese velike večine v RS, sami niso sposobni sprejeti pravilnih odločitev za zaustavitev te napačne poti oz. za pravilne celostne družbene spremembe v RS.

Tiste sodržavljane, ki torej že vse bolj vidite in razumete kaj se dogaja v RS od leta 1991 in ste pripravljeni v okviru svojih možnosti kakorkoli dobronamerno sodelovati za zakonito dosego nujnih celostnih družbenih sprememb, za boljši jutri velike večine v RS, vabimo k enakopravnemu sodelovanju za uresničitev teh nujnih sprememb.

Na tej spletni strani, torej lahko s svojim podpisom tudi potrdite, da soglašate s predstavljenimi zahtevami za nujne spremembe pogojev za čim bolj enakopravno sodelovanje novih skupin državljanov z novimi programi na volitvah v Državni zbor RS (DZ RS) in lahko tudi s svojim podpisom potrdite, da soglašate z najpomembnejšimi točkami predstavljenega programa oz. zahtev ZDRUŽENIH za nujne celostne spremembe v RS.

Glede na to, da nekatere parlamentarne stranke hočejo čimprej oz. predčasne volitve v DZ RS (ker vidijo, da ljudje vsak dan bolj razumejo kam so pripeljale RS v zadnjih 20 letih, kar pomeni, da jim pada podpora in ker po sedanjih predpisih imajo sedanje stranke v DZ RS neupravičeno prednost pred novimi listami), vas prosimo, v primeru, da tudi vi menite, da je z minimalnimi spremembami predpisov treba najprej omogočiti čimbolj enakopravno sodelovanje novih skupin z novimi programi na volitvah v DZRS, da torej najprej podpišete soglasje k zahtevi za spremembo volilnih predpisov, kot jo predlagamo ZDRUŽENI. Nato vas, v primeru soglašanja s Programom ZDRUŽENIH, prosimo, de podpišete tudi to zahtevo, za celostne družbene spremembe v RS.

Oboje bo podkrepilo naše skupne zahteve za te nujne spremembe, DZ RS pa bo vse bolj moral upoštevati te zahteve, saj bo jasno, da gre za vse širši javni interes za veliko bolj poštene volitve ter za veliko bolj pravično družbo v Sloveniji.

Nadalje lahko zainteresirani izpolnite obrazec – Izjavo o sodelovanju v Združenih…, s tem, da izpolnite tiste vsebine, v okviru katerih ste pripravljeni (bolj aktivno ali bolj pasivno) sodelovati po svojih močeh za dosego pravilnih celostnih družbenih sprememb v RS.

V nadaljevanju lahko preberete tudi nekatere dokumente o pretekli aktivnosti nekaterih v Združenih itd. Na vpogled je tudi ažuriran seznam oz. število podpisnikov zahtev Združenih za predstavljene nujne spremembe v RS in druga zanimiva gradiva, ki so že ali bodo še nastala…

Združeni… torej ugotavljamo, da se mora takšna 20 letna vse bolj uničujoča strankarska demokracija v RS najhitreje končati. Stranka – pomeni tudi, da vsaka poskrbi le za svojo stran ali za ozke skupine ali za ozke interese. Za interese velike večine državljanov pa ne poskrbijo niti vse (politične oz. parlamentarne stranke) skupaj, saj dajejo prednost ozkim domačim (tajkuni) in tujim interesom (EU, NATO, OECD…), svojim državljanom pa pobirajo vse več, da lahko za ozke ter tuje interese (tudi za Grčijo, Irsko, Portugalsko…) dajejo več in več… v jamo brez dna… Takšna »demokracija« je torej vse večja prevara in poguba za veliko večino v RS in se mora čimprej končati.

Že naš pisatelj Ivan Cankar je zapisal: narod si bo pisal sodbo sam. Tokrat pa si bomo morali in si tudi bomo sodbo oz. prihodnost pisali in zapisali res sami (brez ozkoglednih političnih strank…), pa ne le »v imenu ljudstva«, pač pa tudi «v dobro ljudstva« oz. v dobro velike večine državljanov v Sloveniji.

Zaradi navedenega torej želimo združiti Slovenijo oz. čimveč ljudi dobre volje, ljudi, ki že dovolj razumejo, so dovolj odločni in so tudi pripravljeni pozitivno sodelovati po svojih močeh za pravilne spremembe v interesu velike večine v Sloveniji.

Vabljeni k sodelovanju vsi podobno misleči in posredujte čimprej naprej vašim bližnjim ali znancem, ki si tudi želijo pravilne družbene spremembe ter boljšo skupno prihodnost. Ne pozabimo, da vsak izgubljeni delovni dan »Slovenije na napačni poti« pomeni za nas ogromno izgubljenih kreditov oz. obveznic v breme tudi naših potomcev (cca 10 milijonov € dnevno) .

TOREJ GREMO V AKCIJO–ZDRUŽIMO SLOVENIJO – ZA BOLJŠO SKUPNO PRIHODNOST !!!

V imenu vseh razočaranih, obupanih, trpečih… in vseh upajočih v RS se vam zahvaljujemo za ogled te spletne strani ter za kakršnokoli vaše konstruktivno in pozitivno sodelovanje .

Socialno ali drugače trpečih je na žalost v RS vse več ljudi, vseh starosti. Vse več trpečih žensk je tudi v slavnem velikem ženskem primorskem pevskem zboru z imenom Kombinatke, ki tudi zelo odločno in uporniško pojejo »za vse ki trpijo«, tudi ob državnih proslavah. Zelo odločno pa iste slavne pevke pojejo tudi zelo znano pesem upora Primorske – Vstala Primorska…, ki je še vedno zelo popularna med poštenimi in zavednimi ljudmi ter vse bolj aktualna.

Lepo pozdravljeni in ponovno dobrodošli na naši spletni strani, da čimprej ZDRUŽIMO SLOVENIJO, končamo to uničujočo »napačno RS« od 1991 ter zgradimo pravičnejšo družbo za veliko večino v Sloveniji.

Nihče drug ne bo tega opravil namesto nas samih državljanov RS in v naše dobro.

Koper, 28.07.2011

Koordinator ZDRUŽENIH :

Jožef Horvat